top of page

Algemene voorwaarden

Gegevens Verkoper

Naam: Stephie Dewever

Maatschappelijke zetel: Sluiskouter 18, 9800 Deinze

Telefoon: 0470 84 09 27

Email: info@stephiedewever.be

BTW-nummer: BE0748.829.112

 

Verkoopovereenkomst

De overeenkomst tussen Stephie Dewever en de meerderjarige opdrachtgever (de ‘klant’) komt tot stand van zodra een email wordt verstuurd naar de klant ter bevestiging van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich akkoord met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Het elektronisch bewijs wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

 

Producten en prijzen

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten (de verzendkosten worden apart aangegeven).

We trachten de productinformatie zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Extra informatie over de producten, kan bekomen worden via info@stephiedewever.be of telefonisch 0032 470 84 09 27.

Online bestellingen

 

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je van ons een email ter bevestiging. Indien je binnen de 48 u geen mail hebt ontvangen, kijk dan zeker eens in je ongewenste berichten.

Betaling

De bestelling is pas bevestigd bij het ontvangen van uw betaling. 

 

Betaalmogelijkheden zijn:

- Overschrijving op onze Belgische rekening BE52 3632 0131 0709 met vermelding van jouw naam. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat een betaling op onze rekening staat.

-  Payconiq, in de mail ter bevestiging, is een QR-code toegevoegd. U kan deze code scannen om te betalen met Payconiq. U dient zelf nog het bedrag in te geven. Indien uw naam niet gelijk is aan die van de rekeninghouder, gelieve ons dit te communiceren.

 

Levering en verzending

Bestellingen worden enkel geleverd in België en Nederland.

Van zodra we de betaling hebben ontvangen, stellen we de box op maat samen en leveren we hem zo snel mogelijk, zoals door u aangegeven in het bestelformulier.

Voor sommige bestellingen, zijn wij afhankelijk van de levering van andere partijen. Dit kan invloed hebben op de levertermijn van uw bestelling.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De zelfzorgpakketten worden eigenhandig, met veel zorg samengesteld. We doen ons best zo snel mogelijk over te gaan tot levering.

 

We trachten de koper zo goed mogelijk te informeren over de levertermijn.

 

Verzendingskosten België:

- Afhalen, na afspraak (Sluiskouter 18, 9800 Deinze): gratis

- Levering in Deinze, Zulte en al hun deelgemeenten (Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Hansbeke, Landegem, Meigem, Merendree, Nevele, Petegem-aan-de-Leie, Poesele, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare, Wontergem, Zeveren, Machelen en Olsene): gratis

- Verzending naar een thuisadres: € 5

 

Verzendingskosten Nederland: 

- Naar een thuisadres: € 7,5 

 

Wij behouden ons het recht om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig.

 

De artikelen worden door ons eigenhandig klaargemaakt voor verzending. We zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer onmiddellijk bij ontvangst. Indien je, ondanks onze controle, toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

 

Eigendomsbehoud

Stephie Dewever blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Stephie Dewever en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Copyright

Er berust auteursrecht op alle aanwezige informatie op deze website. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Stephie Dewever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

 

Privacybeleid 

We hebben een aantal persoonlijke gegevens nodig voor het verwerken van uw bestelling. Door deze gegevens in te voeren op de website, geeft u toestemming deze door ons te laten gebruiken. We hebben ze nodig voor de administratieve kant van uw bestelling, de levering, facturatie en marketing. Deze gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden. Persoonlijke gegevens kunnen altijd verwijderd worden. We respecteren hierbij de nieuwe privacywetgeving van 25 mei 2018.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites en hun privacy beleid. 

Eventuele aanpassingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom aan te raden om regelmatig ons privacybeleid te checken.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@stephiedewever.be

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page